VATOEFIETS
Samen wandelen en fietsen voor het goede doel.

Disclaimer.

 

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;  (Bestuur Vatoefiets)
  • gebruik: alle denkbare handelingen;  
  • U: de gebruiker (bezoeker) van onze website;  
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina van Vatoefiets.
Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. 

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
Geplaatste foto's kunnen/mogen van de website worden gekopieerd.

 


Mocht er op de website informatie staan die niet correct is of heeft u een andere opmerking over de inhoud, neem dan contact op met ons secretariaat. 


Webmaster: Jan van Erp