VATOEFIETS
Samen wandelen en fietsen voor het goede doel.

Dit zijn de adverteerders en sponsoren die het in 2018 voor ons mogelijk maakte het evenement te organiseren.